Es comunica a tots els pares i alumnes de l’Escola Lloret, la defunció del Sr. Felip Rodríguez, mestre i cap d’estudis, el dia 13 de juliol.
Al mes de setembre es farà una missa funeral que ja es notificarà.